Intencje

SŁUŻBA BOŻA od 10 grudnia do 16 grudnia 2018 r.

PONIEDZIAŁEK – 10 grudnia

7.00 + Janinę Paciorek i Piotra Paciorka

16.30 + Annę, Franciszka, Tadeusza i Irenę Berczyńskich oraz zmarłych z rodziny Berczyńskkich i Trębskich

17.00 + Andrzeja Pająka (od córki Małgorzaty z mężem i syna Jacka z rodziną)

WTOREK – 11 grudnia

7.00 + Anastazego i Kazimierę Bystrońskich z rodzicami i synem Wojciechem

17.00 + Andrzeja Pająka (od rodziny Różyckich)

ŚRODA – 12 grudnia

7.00 + Annę Kołosowską w 1 r. śm.

17.00 + Andrzeja Michalskiego w 2 r. śm.

CZWARTEK – 13 grudnia – REKOLEKCJE PARAFIALNE

9.00 + Zofię Janus (od bratowej i chrześniaczki Danuty z mężem)

16.00 + Jana Wieczorka w 3 r. śm. z rodzicami oraz Mariannę Antosik z rodzicami i teściami

18.00 + Andrzeja Sadlaka w 6 r. śm. z rodzicami i teściami

PIĄTEK – 14 grudnia – REKOLEKCJE PARAFIALNE – Dzień spowiedzi

9.00 + Wiesława Wójcika w 1 r. śm., Jana Wójcika, Franciszkę i Władysława Owczarków, Stanisławę i Józefa Przybyszewskich, Mariannę i Mariana Łuczywków

11.00 + Juliannę i Antoniego Anyszewskich z rodzicami, Adama Anyszewskiego z żoną Elżbietą oraz Zofię Oleszczuk z mężem Czesławem

16.00 + Andrzeja Salamona z ojcem Marianem, Stefanię i Jana Jaworskich z rodzicami, Janusza Ciesielskiego oraz Zygmunta Wojenkę z synami

18.00 + Stanisławę Kozieł z synem Zenonem, Jana, Annę i Władysława Kozieł oraz zmarłych z rodziny Kozłów i Maratów

SOBOTA – 15 grudnia – REKOLEKCJE PARAFIALNE – Dzień spowiedzi

9.00 - o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z prośbą o łaskę wiary dla Leszka w 50 r. urodzin //             + Józefa i Janinę Kroć z córką , Stanisławę i Władysława Paradowskich z synami i córkami oraz pozostałych zmarłych z tych rodzin

11.00 + Mariana Zarzyckiego w 2 r. śm z rodzicami, teściami, dziadkami i braćmi

16.00 + Wojciecha Andrzejewskiego w 2 r. śm.

18.00 + Mariannę, Piotra i Jerzego Podrażków, Stanisława i Zofię Antosików oraz Józefa Paradowskiego

NIEDZIELA – 16 grudnia – III Niedziela Adwentu

8.00 + Reginę i Mieczysława Kapuścińskich oraz Konrada Wojenkę

10.00 + Bolesława i Mariannę Stefańskich z synem Tadeuszem, córkami: Bożenką i Danusią, Wacława i Bronisławę Sałek z dziadkiem Wilhelmem

12.00 – w intencji parafian

17.00 + Stanisława Stefańskiego w 20 r. śm., Grzegorza, Wiesława i Edwarda Stefańskich z rodzicami